ΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Η παρούσα πολιτική αναφέρεται στην ΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ (εφ’ εξής η εταιρεία).

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία μας και για τον λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι το βιογραφικό σας σημείωμα.

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η τήρηση αρχείου υποψήφιων εργαζομένων, προκειμένου να διευκολύνεται η εύρεση νέου προσωπικού για την εταιρεία μας.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών.

Στην περίπτωση πρόσληψής σας, αυτά θα διατηρηθούν για το όλο το διάστημα της συνεργασίας μας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα διαγραφούν μόνιμα μετά την παρέλευση του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρεία μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στον ιστότοπό μας:
https://stathis.com.gr/politiki-prostasias-dedomenon-prosopikou-charaktira-istoselidas/

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Η εταιρεία μας απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός ενός μήνα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών όρων και πολιτικών, επικοινωνήστε με την ομάδα μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση gdpr@stathis.com.gr

ή γράψτε μας στη διεύθυνση:

ΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ
ΟΙΚ. 6-Α’ ΖΩΝΗ ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ-ΤΘ 1134
Θεσσαλονίκη, TK: 57013

ή καλέσετε μας στο τηλέφωνο 2310 798 300