Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων

Για την μεταφορά ψαριών και οστρακοειδών απαιτούνται:

  • Πατώματα ειδικά στεγανοποιημένα σε μορφή λεκάνης για να μην υπάρχει περίπτωση εισροής των αλατόνερων στην μόνωση του θαλάμου, που θα είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της.
  • Οπές στις γωνίες του πατώματος για την εκροή των απόνερων καθώς και
  • Ανοξείδωτα καζανάκια για την συγκέντρωση των απόνερων.

Προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν:

  • Ανοξείδωτο κανάλι απορροής στην οπίσθια πλευρά του θαλάμου και στα πλαϊνά.
  • Ανοξείδωτες σκάλες, φτερά, εργαλειοθήκες κλπ. για την αποφυγή των προβλημάτων διάβρωσης.