Εμπορία Κρεάτων
Εμπορία Κρεάτων
Εμπορία Κρεάτωνω
Εμπορία Κρεάτων

Θάλαμοι μεταφοράς κρεάτων με δυνατότητα επιλογής από τα παρακάτω συστήματα:

  • Ιταλικό σύστημα με επιστροφές
  • Γερμανικό σύστημα με σωλήνες και στηρίγματα ανοδιωμένου αλουμινίου
  • Ειδικές κατασκευές με σταθερά τσιγγέλια (τύπου μπάμιας)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ