Διαχωριστικά
Διαχωριστικά
Διαχωριστικά
Διαχωριστικά
Διαχωριστικά

In this case the insulation is divided into two spaces by a partition, for the combined transport of products under different temperatures.

The separation can also be achieved by an isothermal “blanket” which can easily be removed, so that the whole area of the insulation can be at your disposal.

Special constructions

Our News