Η Ντούνας Θεοχάρης & ΣΙΑ ΑΒΕΕ «Stathis”, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ψυκτικών θαλάμων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, αναζητά άτομο για την στελέχωση της θέσης:

 

Μηχανικός για το υποκατάστημα της Κηφισιάς

 

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Υποστήριξη της γενικής διεύθυνσης
 • Τεχνική και οικονομική προετοιμασία των προσφορών
 • Προετοιμασία προωθητικού υλικού
 • Διατήρηση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με τα τμήματα

 

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα απόκτησης νέων προσόντων
 • Εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης