Εταιρικά νέα

Παράδοση 3 Atego & 4 Sprinter στην εταιρία Νιτσιάκος

Η Stathis παρέδωσε 7 οχήματα MB Atego με θαλάμους στην εταιρία “Νιτσιάκος”.

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας με την εταιρία Νιτσιάκος ΑΒΕΕ παραδόθηκαν ακόμη 3 θάλαμοι σε όχημα MB Atego καθώς και 4 σε MB Sprinter.