Χρόνος διατήρησης των ΠΔ σας : έως 31-12-2030

  Με ποιους μοιραζόμαστε τα ΠΔ σας:

  Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στο παρόν, είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση
  στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας
  προσφέρουμε, και συγκεκριμένα:

  • Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας

  • Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών λογιστικής και οικονομικής παρακολούθησης

  • Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, μεταφοράς και παράδοσης

  • Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση (εφ’
   όσον επιλέξετε στους σκοπούς την ενημέρωσή σας)

  Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
  με επαρκείς εγγυήσεις και διατηρώντας πάντα την ασφάλεια των δεδομένων σας.

  Τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού 679/2016 [GDPR]:

  • Nα ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

  • Nα αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

  • Nα ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  • Nα υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  • Nα εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς
   εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας

  • Nα υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
   σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

  • Nα λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα
   και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)

  • Nα υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας
   αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού
   χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το
   δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας που
  επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειμένω καλείται επίσης
  «υπεύθυνος επεξεργασίας». Η εταιρεία μας απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
  εντός ενός μήνα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά
  σας.

  Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας
  προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών
  όρων και πολιτικών, επικοινωνήστε με την ομάδα μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

  gdpr@stathis.com.gr

  ή γράψτε μας στη διεύθυνση:
  ΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ
  ΟΙΚ. 6-Α' ΖΩΝΗ ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ-ΤΘ 1134
  Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 57013

  ή καλέσετε μας στο τηλέφωνο 2310 798 300
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία
  θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων