Παράδοση 12 οχημάτων Ford Custom στην ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Με την φαρμακαποθήκη «ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.», μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων «ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ»,                                                                                                                   .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ