Εμπορία Κρεάτων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων

The transport of fish and shellfish requires:

Leak-proof, basin-shaped floors in order to prevent the leakage of saltwater into the insulation, which would ruin the insulation. Holes at the floor corners to aid drainage of effluents, as well as Stainless-steel cisterns for the collection of effluents.

Special constructions

Our News