Εδώ και 50 χρόνια η φιλοσοφία της εταιρείας θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τις ανάγκες των πελατών της και αυτό την τοποθετεί στην κορυφή της προτίµησής τους. Η “Stathis” ευχαριστεί τους πελάτες της και δεσµεύεται να συνεχίσει το ίδιο αποτελεσµατικά και µε τον ίδιο σεβασµό να παραµένει στη διάθεσή τους.