Μεταφορά Υποκαταστήματος Αθηνών σε καινούργιες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις

Με χαρά σας ανακκοινώνουμε ότι από την Δευτέρα 23/08/2021 θα μεταφερθούμε σε καινούργιες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή της Κηφισιάς.

Πιο συγκεκριμένα θα μεταφερθούμε στην διεύθυνση Ανδρέα Μεταξά 11Α, 14564 Κηφισιά.

Τα τηλέφωνα θα παραμείνουν ως έχουν.