Οι θερμογράφοι νέας γενιάς της γερμανικής εταιρείας EUROSCAN κατασκευάζονται σύμφωνα με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (EN 12830/1999 & EL 37/2005, HACCP), είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς τον οδηγό – χρήστη, και διαθέτουν:

– Καταγραφή θερμοκρασιών σε 24ωρη βάση και αποθήκευση δεδομένων για τουλάχιστον δύο χρόνια.
– Εκτυπώσεις “delivery ticket” και “journey ticket” σε αριθμητική ή γραφική μορφή.
– Ειδοποίηση “alarm” σε περίπτωση απόκλισης από την επιθυμητή θερμοκρασία.
– Δυνατότητα καταγραφής ανοιγμάτων των πορτών, της λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος, κτλ.

Δυνατότητα συνδυασμού με:

α. Σύστημα “Bluetooth” για την ασύρματη μετάδοση θερμοκρασιακών δεδομένων (και όχι μόνο), όταν το αυτοκίνητο επιστρέφει στη βάση του.
β. Σύστημα GPS-GPRS για τη συνεχή μετάδοση θερμοκρασιακών δεδομένων καθώς και της γεωγραφικής θέσης του οχήματος.
γ. Software για την αριθμητική και γραφική επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ