Βλέπετε 1–12 από 13 αποτελέσματα

Neos 100S+ R134a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Neos 100S+ R134a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ψυκτική Ισχύς 1130 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Viento 300 R134a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Viento 300 R134a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 2640 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Viento 300 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Viento 300 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 2760 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Viento 300 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Viento 300 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 2760 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Viento 350 R134a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Viento 350 R134a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 3070 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Viento 350 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Viento 350 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 3750 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Viento 350 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Viento 350 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 3750 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Xarios 200 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Xarios 200 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ψυκτική Ισχύς 2400 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Xarios 300 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Xarios 300 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 2860 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Xarios 300 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Xarios 300 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 2860 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Xarios 300 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Xarios 300 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 2860 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα

Xarios 350 R404a

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνουμε είναι το Xarios 350 R404a με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Ψυκτική Ισχύς 3730 Watt

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο. Περισσότερα