Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 από το TUV Nord Group το οποίο διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μέσα από την αυστηρή τήρηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Παράλληλα, η εταιρεία Stathis είναι η πρώτη στην Ελλάδα που πιστοποίησε τους θαλάμους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές ATP (Αpproval for Τransportation of Perishable foodstuffs) από το TUV του Μονάχου (θάλαμοι όλων των διαστάσεων). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση κατοχυρώνει τους θαλάμους μας ως προς την ασφάλεια και αξιοπιστία στη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Επιπλέον, η Stathis έχει πιστοποιηθεί ως αναγνωρισμένος συνεργάτης από τους πιο καταξιωμένους κατασκευαστές όπως οι:

  • Mercedes – Benz
  • Ford
  • Όμιλος Stellantis (Peugeot, Citroen, Fiat, Opel)

Ασφάλιση οχημάτων

Στα πλαίσια της πλήρους κάλυψης των συνεργατών μας, η εταιρεία παρέχει την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, για τα οχήματα τα οποία αμαξοποιούνται σε εμάς. Επίσης, η εταιρεία μας καλύπτει και οποιεσδήποτε ζημίες τυχόν προκύψουν σε οχήματα συνεργατών, τα οποία βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεών μας.