Παράδοση 12 οχημάτων Ford Custom στην ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Με την φαρμακαποθήκη «ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.», μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων «ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ»,                                                                                                                   .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταφορά Υποκαταστήματος Αθηνών σε καινούργιες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 23/08/2021 μεταφερθήκαμε σε καινούργιες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή της Κηφισιάς, στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, βρισκόμαστε στην διεύθυνση Ανδρέα Μεταξά 11Α, 14564 Κηφισιά.

Τα τηλέφωνά μας παραμείνουν ως έχουν.