Εταιρικά νέα

Παράδοση 12 οχημάτων Ford Custom στην ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Με την φαρμακαποθήκη «ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.», μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων «ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ»,                                                                                                                   .

 με την οποία υπάρχει μακρόχρονη συνεργασία, προχωρήσαμε και στην τρέχουσα χρονιά, στην κατασκευή μονώσεων και την τοποθέτηση ψυκτικών “Carrier”, σε 12 οχήματα Ford Custom L2H2.