Εταιρικά νέα

Παράδοση 7 οχημάτων Ford Transit στην ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Με την φαρμακαποθήκη «ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.», μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων «ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ»,

προχωρήσαμε και στην τρέχουσα χρονιά, στην κατασκευή μονώσεων και την τοποθέτηση ψυκτικών “Carrier”, σε 7 οχήματα Ford Transit L4H3.